wydrukowane przez https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501010006/restauracje/kuchnia-meksykanska

restauracje - kuchnia meksykańska

Wybór wpisów z bran¿y restauracje

restauracje - Tutaj znajdziecie Pañstwo wszystkie dotychczas zarejestrowane firmy z tej bran¿y ze specyfikacj¹ "kuchnia meksykańska" regionu "København".

Pokazaæ wszystkie

3 wpisy znaleziono - Pokaza na mapie

Mama Rosa

 
stergade 57
1100 København K
Tel.: +45 3393 8082
Fax: +45 3312 2406

Restaurant El Viejo Mexico

 
Store Kongensgade 61
1264 København K
Tel.: (+45) 33 93 00 61
Fax: (+45) 33 93 59 59