Udprintet af http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417503051103

Thorvaldsens Museum

Billedophavsret: Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum er en fuldstændig ombygning af den kongelige vogngård, der lå på den grund, hvor museet nu ligger tæt op ad Christiansborg Slot i centrum af København. Der er formodentlig ikke meget tilbage af vogngårdens oprindelige mure. Derimod blev fundamenterne genbrugt til museet, og museets grundflade svarer temmelig nøje til vogngårdens udstrækning. Kun Forhallen mod vest og Kristus salen mod øst er bygget op fra grunden på nye fundamenter.

Billedophavsret: Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsen udførte knap 550 skulpturer, relieffer og portrætbuster. Den tekniske fremgangsmåde ved fremstillingen af en skulptur i marmor eller bronze gjorde, at der altid - når den færdige skulptur var blevet afleveret til sin køber - blev en model i gips i fuld størrelse stående tilbage i atelieret. Derfor havde Thorvaldsen hele tiden sit stadigt voksende livsværk omkring sig i gips. Tanken om at indrette et sted - et museum - hvor alle disse skulpturer kunne være også når atelier'erne i Rom måtte lukke efter Thorvaldsens død, var derfor ikke så fjern.

Billedophavsret: Thorvaldsens Museum

Dertil kommer de mange skitser i mindre størrelse til skulpturerne og de omfattende samlinger af malerier, tegninger, kobberstik, antikke genstande, bøger og meget andet, som Thorvaldsen erhvervede sig igennem mange år, kan man forstå, at han selv har gjort sig tanker om, hvad der skulle blive af det hele.

Billedophavsret: Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsen blev født den 19. november 1770 i København og han døde i København den 24. marts 1844. Han blev bisat i Vor Frue Kirke 1844, og begravet i Thorvaldsens Museums gård i september 1848.

Kortoversigt
Søg