Her viser vi, såfremt oprettet, anbefalinger fra Kit Enø.