Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Dansk Bygge og Energirådgivning.