Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van E H Nyhegn A/S.