Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Sejlmager Hansens Eftf. Aps..