wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501010006/rakarnie

rakarnie - København

(Schlachthöfe) w regionie København

"rakarnie" - "København" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

wpis znaleziono - Pokaza na mapie

Konservator Karin Lykke

Bredgade 68 B
1260 København K
Tel.: +45 3312 7213
Fax: +45 4750 1040