wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501010006/targi-i-wystawy

targi i wystawy - København

"København" - Przegl¹d firm z regionu

"targi i wystawy" - "København" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

wpis znaleziono - Pokaza na mapie

ØksneHallen

Halmtorvet 11
1700 København V
Tel.: (+45) 33 86 40 00
Fax: (+45) 33 86 04 01