wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501010006/turystyka

turystyka - København

ruch turystyczny i urlopy w regionie København

"turystyka" - "København" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

3 wpisy znaleziono - Pokaza na mapie

Netto-Bådene A/S

Grøndalsvej 67
2000 Frederiksberg
Tel.: +45 3254 4102
Fax: +45 3254 7804

Onsitehosts IVS

Bentzonsvej 48
2000 Frederiksberg
Tel.: +45 2210 7770


Turistcenter: Copenhagen Right Now

Vesterbrogade 4A
1620 København V
Tel.: (+45) 70 22 24 42
Fax: (+45) 33 12 97 23