wydrukowane przez https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501100006/koebenhavn-k/informacje

informacje - København K

Agencje informacyjne w miejscowoœæi København K

informacje - København K Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

wpis znaleziono

Gammel Mønt 4
1117 København K
Tel.: (+45) 33 11 12 00(+45) 33 11 12 00
Faks: (+45) 33 11 16 29