wydrukowane przez https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501100006/koebenhavn-k/ochrona-osob-i-mienia

ochrona osób i mienia - København K

Wpisy firm bran¿y ochrona osób i mienia w miejscowoœci København K

ochrona osób i mienia - København K Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

7 wpisy znaleziono

Vestergade 27
1456 København K
Tel.: (+45) 33 11 27 08(+45) 33 11 27 08
Faks: (+45) 33 93 02 91

Wiêcej firm z regionu København

Vester Farimagsgade 3, 1
1606 København V
Tel.: 33 15 55 6633 15 55 66

Skaffervej 8
2400 København NV
Tel.: 70 26 21 1270 26 21 12
Faks: 70 26 22 12

Korsgade 43
2200 København N
Tel.: +45 3140 3140+45 3140 3140

Orient Plads 1
2100 København Ø
Tel.: (+45) 33 33 02 93(+45) 33 33 02 93
Faks: (+45) 33 32 36 34

Jagtvej 107C 4TH
2200 København N
Tel.: (+45) 22 55 69 72(+45) 22 55 69 72
Faks: (+45) 22 55 69 73
N Jespersens Vej 21
2000 Frederiksberg
Tel.: 38 19 92 2138 19 92 21