wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501100006/koebenhavn-k/przedsiebiorstwa-budowlane

Przedsiêbiorstwa budowlane - København K

Wpisy firm bran¿y Przedsiêbiorstwa budowlane w miejscowoœci København K

Przedsiêbiorstwa budowlane - København K Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

9 wpisy znaleziono - Pokazaæ na mapie

Hammerensgade 1
1267 København K
Tel.: (+45) 70 20 60 84(+45) 70 20 60 84
Faks: (+45) 33 98 60 61

Wiêcej firm z regionu København

Frederiksberg Allé 23
1820 Frederiksberg C
Tel.: +45 3582 8814+45 3582 8814
Faks: +45 3581 1121
Allégade 13
2000 Frederiksberg
Tel.: +45 4057 0801+45 4057 0801


Nordre Frihavnsgade 26
2100 København Ø
Tel.: +45 5371 2030+45 5371 2030

Boyesgade 7, st.tv
1622 København V
Tel.: +45 2624 2468+45 2624 2468


Schønbergsgade 15
1906 Frederiksberg C
Tel.: (+45) 40 25 12 55(+45) 40 25 12 55
Faks: (+45) 36 46 82 55
Rosenørns Allé 53, 3 th
1970 Frederiksberg C
Tel.: 35 35 56 5635 35 56 56


Ved Amagerbanen 9
2300 København S
Tel.: 32 95 99 0332 95 99 03

Vermundsgade 27
2100 København Ø
Tel.: +45 6075 0052+45 6075 0052