wydrukowane przez https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501100006/koebenhavn-k/przedsiebiorstwa-przewozowe

przedsiębiorstwa przewozowe - København K

przewoŸnicy w miejscowoœæi København K

przedsiębiorstwa przewozowe - København K Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

wpis znaleziono

Sølvgade 40
1349 København K
Tel.: (+45) 33 14 04 00(+45) 33 14 04 00