wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501100006/koebenhavn-k/uslugi-komputerowe

usługi komputerowe - København K

usługi elektonicznej obróbki danych w miejscowoœæi København K

usługi komputerowe - København K Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

9 wpisy znaleziono - Pokazaæ na mapie

Sølvgade 14A
1307 København K
Tel.: (+45) 33 32 42 60(+45) 33 32 42 60
Faks: (+45) 33 32 42 59

Wiêcej firm z regionu København

Jagtvej 208
2100 København Ø
Tel.: +45 5361 1030+45 5361 1030

Amagerbrogade 50
2300 København S
Tel.: +45 3696 5936+45 3696 5936


Strandvejen 16C
2100 København Ø
Tel.: +45 3616 7702+45 3616 7702

Lykkesholms Allé 7A, 3th
1902 Frederiksberg C
Tel.: +45 3695 9951+45 3695 9951


Gasværksvej 1, st
1656 København V
Tel.: +45 3026 5272+45 3026 5272

Obdams Allé 39
2300 København S
Tel.: (+45) 29 82 82 99(+45) 29 82 82 99
Faks: (+45) 32 84 97 32

Borups Allé 215A, 1.tv.
2400 København NV
Tel.: (+45) 50 50 40 00(+45) 50 50 40 00

Boyesgade 13
1622 København V
Tel.: +45 4298 1358+45 4298 1358