wydrukowane przez https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501110306/hotel-memory

Kontakt

Hotel Memory, Frederiksberg

Twoja wiadomoϾ do: Hotel Memory

Proszê o przes³anie mi Pañstwa oferty
Proszê potwierdziæ moj¹ rezerwacjê.

Zapozna³em siê z informacjami o ochronie danych i akceptujê je.Søndre Fasanvej 4
2000 Frederiksberg
Tel.: +45 3887 1342+45 3887 1342
Faks: +45 3887 1342