wydrukowane przez https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417503020006

Program kinowy 10.12.2023:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!