wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417503020006

Program kinowy 16.10.2019:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!