Ausgedruckt von https://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417511010000

Nutzungsbedingungen

Almindelige forretningsbetingelser /Retlige henvisninger /Disclaimer, city-map Internetmarketing, I følgendende kaldet city-map

Brugsbetingelser

De i city-map offentliggjorte Informationer, Adresser og Billeder er med største hensyntagen redigeret. Alligevel kan city-map give nogen garanti for rigtigheden af disse. Informationerne og Billederne er udelukkende til informationsbrug for brugerne. Ingen dele af disse Publikationer må, uden skriftlig tilladelse af udgiver, reproduceres eller bruges i nogen eller under anvendelse af elektronisker Systemer blive, mangfoldingjort eller udbredt. Skulle city-map opnå kendskab til, at Online-Kontakt funktioner misbruges til udbredelse af retskrænkende indhold, uopfordret reklame eller Spam, vil de pågældende kontakter blive slettet uden vidersending. Der består ingen retskrav mod vidersending. Varer- og Firmannavne stilles uden garanti til fri afbenyttelse. City-map distancerer og frasiger sig udtrykkeligt fra enhver ansvarlighed for indhold og budskab af links, dersom dette skulle være i strid med regler / retsforeskrifter eller lignende brud. Meninger / holdinger fra de linkede sider, behøver ikke vise vore holdninger, også selv om disse ikke skulle være i modstrid med nogen form for foreskrifter. city-map er et registreret varemærke af Albrecht & Albrecht Unternehmensgruppen. city-map is a registered trademark of the Albrecht & Albrecht corporate group.

Brugsret af Indholdet:

Web-Siderne, deres Programmering, Indhold, opsætning og Struktur underligger ophavs-, mærke- og konkurrenceretlige beskyttelsesregler. Ophavshenvisninger og Mærkenbetegnelser må hverken ændres eller overtages. En mangfoldiggørelse, udbredelse, anvendelse til opkald eller Online-tilgængeliggørelse (overtagelse i andre Websider) af vore Websider, webside Layouts, deres Indhold (Tekste, Billeder, Programmer) helt eller delvist, i ændret eller uforændret Form, er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra city-map. Ikke kommercielt privat brug i grænsen af ophavsrettighederne sidestiles hermed.

Anspublic for indhold / Informationer:

city-map giver over for trejde person, på trods af hensynfuld fremstilling af tilrådestillede informationer fra websideindehaver, ingen anspublic for rigtighed, fuldstændighed, forsinkelse eller nøjagtighed såvel rådehed i rammerne af disse Informationstilbud til visning af klarstillede og anviste virksomhedsinformationer, ydelser, priser, almindelige data og særligt tilgængeligt indhold. city-map har ikke verificeret alle informationer, som disse dokukenter støtter sig til. city-map frasiger sig ethvert anspublic for tab, som skulle være forårsaget af anvendelse af disse dokumenter/Informationer eller stå i sammenhæng med brug af disse dokumenter/Informationer.

Rådgivning / Anbefaling:

Offentliggørelse af informationerne medfører ingen rådgivning og heller ingen anbefaling til køb af varer, ydelser etc. De her tilrådestillede dokumenter/Informationer er udelukkende til information bestemt. Dokumenter/Informationer kan gennem aktuell udvikling være overhalet, uden at de tilrådestillede dokumenter/Informationer bliver ændret.

Links:

Links til Undersider og Underfortegnelser fra city-map (Deep- Links, Img-Links) er kun gennem forudgående skriftlig accept fra internetsideindehaveren tilladt. Indholdet af fremmede Websider, som der bliver linket ud til fra city-map websider, bliver heraf ikke city-map ejendom. city-map påtager sig ikke noget ansvar for indhldet af de linkede sider, og i særdeleshed ikke for ændringer på disse sider, som er sket efter fastsættelsen af linket.

Frames:

En indbinding af egne Websider med city-map i en Rammenstruktur (Frames) er kun tilladt med forudgående skriftlig accept fra internetsideindehaveren tilladt.

Retvalg:

Brugsbetingelserne for de danske websider underligger Dansk Ret.

Henvisning til E-mail kommunikation og registrering af adresser:

Kommunikation pr E-Mail har etableret sig som hurtig, bekvem og billig Kommunikationsart som massenmedie. Systemteknisk betinget har denne Kommunikationsform også ulemper. Grundlæggende er der mulighed for, at der over Computernetwærks åbne internet afsendte E-Mail- meddelelser, kan forekomme uvedkommende kendskab (fejlende fortrolighed) og sågar ændringer (fejlende integritet). Ændringer af e-mail lader sig også ændre fra afsender (manglende authensitet). Venligst udvis forsigtighed ved e-mailforsendelse til city-map, idet dette kommunikationsmedie ikke udviser fortrolighed eller sikkerhed som brevkommunikation, eller i dette henseende er sammenligneligt med et postkort. På grund af mulighed for forfalskning, af afsender af en e-mail meddelelse eller en registrering, såvel som ændringer af indholdet i en e-mail besked, forbeholder vi os ret til, for Deres og vores sikkerhed, at tilbyde Dem, en tilbagemelding, før end at vi bindende accepterer indholdet af en meddelelse / registrering. Der forekommer intet brug af Deres data til andet formål og heller ingen vidergivelse til tredjeperson.

Karten & Stadtpläne
In der Region suchen

news …
Das ist neu
  • Keine aktuellen Einträge gefunden