wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501010006/instytucje-administracyjne

instytucje administracyjne - København

gminy w regionie København

"instytucje administracyjne" - "København" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

wpis znaleziono - Pokaza na mapie