wydrukowane przez http://kobenhavn.city-map.dk/city/db/417501010006/urzedy

urzędy - København

(Verwaltungen) w regionie København

"urzędy" - "København" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

7 wpisy znaleziono - Pokaza na mapie

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67
2300 København S
Tel.: (+45) 72 22 74 00
Fax: (+45) 72 22 74 11

Skatteministeriet

Slotsholmsgade 12
1216 København K
Tel.: (+45) 33 92 33 92


Miljø- og Energiministeriet

Højbro Plads 4
1200 København K
Tel.: (+45) 33 92 76 00
Fax: (+45) 33 32 22 27

Kulturministeriet

Nybrogade 2
1203 København K
Tel.: (+45) 33 93 33 70